ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά εκατόν (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Ειδικότερα, για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα /σεμινάρια. Εξ αυτών τα τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα/σεμινάρια. Δύο (2) μαθήματα/σεμινάρια επιλέγονται ελεύθερα από τον/την φοιτητή /τρια. Κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους (4ο εξάμηνο), οι φοιτητές/τριες εκπονούν διπλωματική εργασία στο ευρύτερο αντικείμενο του ΠΜΣ. 

Το Πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:


ΠΜΣ: «Φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία»

Μαθήματα/σεμινάρια

ECTS

Α΄ εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας

15

Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας

15

Σύνολο

30

Β΄ εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας

15

Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας (επιλογής)

15

Σύνολο

30

Γ΄ εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας

15

Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας (επιλογής)

15

Σύνολο

30

Δ΄ εξάμηνο σπουδών

 

Διπλωματική εργασία σε θέμα Φιλοσοφίας

30

Σύνολο:

120Παρατίθεται κατάλογος μαθημάτων / σεμιναρίων:

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

ECTS

10

Γνωσιοθεωρία και μεταφυσική

15

11

Οντολογία

15

12

Φιλοσοφία της επιστήμης/Επιστήμη και ηθική

15

13

Φιλοσοφία του νου/συνείδησης και της γλώσσας

15

14

Ηθική φιλοσοφία

15

15

Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία

15

16

Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης

15

17

Φιλοσοφία του πολιτισμού

15

18

Φιλοσοφία των αξιών

15

19

Φιλοσοφία των συναισθημάτων/επιθυμιών/κινήτρων

15

 Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από μαθήματα/σεμινάρια που προσφέρονται στο πλαίσιο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ.

Προσοχή:
Το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών/τριών που εισήλθαν στο ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 καθορίζεται από την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση λειτουργίας του ΠΜΣ καθώς και τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που ίσχυε τον Ιούλιο 2018.
Το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών/τριών που εισήλθαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 καθορίζεται από την προηγούμενη υπουργική απόφαση λειτουργίας του ΠΜΣ (υπ’ αριθμ. 138033/B7 - ΦΕΚ 192/Β΄/20-02-2003)καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που ίσχυε μέχρι τον Ιούλιο 2014.