ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες

"Εννοιολογική Αλλαγή"

Η αφίσσα του συμποσίου σε μορφή .doc (500kb)
Η αφίσσα του συμποσίου σε μορφή .pdf (250kb)
Η αφίσσα του συμποσίου σε μορφή .jpg (125kb)
 
Το πλήρες πρόγραμμα του συμποσίου
Αναλυτικά οι σύνεδροι του συμποσίου

Παρασκευή - Σάββατο, 12 - 13 Δεκεμβρίου 2003
Αμφιθέατρο Δ3 - 7Α
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου