Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο

Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες

«Εννοιολογική Αλλαγή»


Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Παρασκευή – Σάββατο, 12-13 Δεκεμβρίου 2003
Αμφιθέατρο Δ3-7Α
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συμποσίου:
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -
 
Πρώτη Συνεδρία
   
09:15-09:30 Έναρξη – χαιρετισμοί
 
09:30-11:30

Δημήτρης Δημητράκος, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
“Σχετικισμός και κοινωνικές επιστήμες”

Τάσος Μπουγάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
“Η θεμελίωση της θεωρίας της ιδεολογίας: Marx και Engels”

Γιώργος Ρουσόπουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
“Σύγχρονος εμπειρισμός και εννοιολογική αλλαγή:
Από τον Frege στον Davidson”

 
   
11:30-11:50 Διάλειμμα
 
Δεύτερη Συνεδρία
   
11:50-13:50

Γιώργος Μαραγκός, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
“Έννοιες”

Αριστοφάνης Κουτούγκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
“Εννοιολογική αλλαγή: Προϋποθέσεις ποσοτικής προσέγγισης”

Βασίλης Κρουστάλλης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
“Η εννοιολογική αλλαγή στις ‘Αρχές της Ανθρώπινης Γνώσης’
του George Berkeley”

 
   
Τρίτη Συνεδρία
   
17:00-19:00

Μαρία Βενιέρη, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
“Η εννοιολογική αλλαγή στην φιλοσοφία της αντίληψης:
Αποβλεπτικότητα και αναπαράσταση”

Ελένη Μανωλακάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών,
“Τριγωνικότητα, εξτερναλισμός και ανώμαλος μονισμός”

Αθανάσιος Μαρβάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Δημήτρης Παρσάνογλου, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris,
“Η κοινωνική επιστήμη στον δρόμο της αποθεραπείας:
Η `κουλτούρα` ως φάρμακο ή ως ναρκωτικό;”

 
   
19:00-19:20 Διάλειμα
 
Τέταρτη Συνεδρία
   
19:20-21:20

Παντελής Μπασάκος, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
“Αμφισημία και τοπικότητα”

Ευθύμης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
“Η εννοιολογική αλλαγή στην φιλοσοφία:
Η έννοια της φύσης και του φυσικού δικαίου”

Αλίκη Λαβράνου, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
“Γένεση και εγκυρότητα. Για την ιστορικότητα ενός εννοιακού διπόλου”

 
   

- ΣΑΒΒΑΤΟ -
 
Πρώτη Συνεδρία
   
09:30-11:50

Γιάννης Πρελορέντζος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
“Ελευθερία και βούληση: Από τον Descartes στον Spinoza”

Βασιλική Γρηγοροπούλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
“Spinoza και Rousseau: συνέχεια ή ασυνέχεια;
Από την γεωμετρική ηθική στο ενσυνείδητο κοινωνικό υποκείμενο”

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
“Ιστορικό a priori και ασυνέχειες”

Παναγιώτης Νούτσος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
“Νεωτερισμοί: Απόπειρες ‘αναπαλαίωσης’ της σχολικής γνώσης”

 
   
11:50-12:10 Διάλειμμα
 
Δεύτερη Συνεδρία
   
12:10-14:10

Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
“Πληθώρα ορθολογικοτήτων ή ενότητα του Λόγου;”

Στέλιος Βιρβιδάκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
“Εξέλιξη, αλλαγή και ασυμμετρία ηθικών προτύπων”

Βάσω Κιντή, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
“Εννοιολογική αλλαγή και προβλήματα ορθολογικότητας”

 
   
Τρίτη Συνεδρία
   
17:00-19:00

Στέλλα Βοσνιάδου, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
“Το πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής στην ψυχολογία
και την εκπαίδευση”

Αριστείδης Μπαλτάς
, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
“Ο Wittgenstein και η εννοιολογική αλλαγή στις επιστήμες”

Σταυρούλα Τσινόρεμα
, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
“Εννοιολογικές επαναστάσεις”

 
   
19:00-19:20 Διάλειμα
Τέταρτη Συνεδρία
   
19:20-21:20

Κοσμάς Ψυχοπαίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
“Αλλαγή εννοιών και αξίες”

Ιόλη Πατέλλη, Πανεπιστήμιο Πατρών,
“Οι πρακτικές αξίες στον Hobbes και στον Kant”

Στέφανος Δημητρίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
“Απροσδιοριστία & δυνατότητα εννοιολογικής αλλαγής:
Η πρόκληση του σχετικισμού”

 
   
21:20-21:30 Λήξη