ΔΙΑΛΕΞΗ

της κυρίας Γεωργίας Αποστολοπούλου, Καθηγήτριας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Με θέμα : Διαλεκτική και Μεταφυσική στην Φιλοσοφία του Πλωτίνου.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2003, ώρα 12:30 μ.μ., αίθουσα Σ1 του Τμήματος Φ.Κ.Σ.