ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγήτρια του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εκπαίδευση

Η Γεωργία Αποστολοπούλου έλαβε τα διπλώματα φιλολογίας και φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το διδακτορικό δίπλωμα φιλοσοφίας (Dr. phil.) από το Πανεπιστήμιο του Tubingen (Γερμανία) με ειδίκευση στη φιλοσοφία, στην κοινωνιολογία και στην κλασική φιλολογία.

Σταδιοδρομία

Από το 1980 διδάσκει φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σήμερα είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για το ακαδ. έτος 1997-1998 ήταν κάτοχος της Women's Chair in Humanistic Studies στο Πανεπιστήμιο Marquette (Milwaukee/USA). Είναι μέλος του Ιδρύματος Α. von Humboldt στη Γερμανία.

Ενδιαφέροντα

Ελληνική φιλοσοφία, Γερμανικός ιδεαλισμός, Αισθητική, Φιλοσοφία της τέχνης, Φιλοσοφική ανθρωπολογία, Μεταφυσική, Ηθική, Ερμηνευτική. Επιλογή Δημοσιευμάτων: Die Dialektik bei Klemens von Alexandria. Ein Beitrag zur Geschichte der philosophischen Methoden (Frankfurt a. M., 1977), Ο εγελιανός φιλόσοφος Ιωάννης Μενάγιας (Ιωάννινα, 1988), Ιστορία και υποκειμενικότητα στη φιλοσοφία του Χέγκελ (επιμ., Ιωάννινα, 1995), F. W. J. Schelling, Philosophie der Mythologie in drei Vorlesungsnachschriften 1837/1842. Hrgg. von Kl. Vieweg und Chr. Danz unter Mitwirkung von G. Apostolopoulou (Munchen, 1996, γαλλική μετάφραση 1997), Πρακτικά του Συμποσίου Αισθητικής "Το ερώτημα περί τέχνης σήμερα", Ανάτυπο από τα "Χρονικά Αισθητικής" 39/40 (επιμ., 2000).

Τηλέφωνο

26510-95684

Fax

26510-95801

Email

gapostol@cc.uoi.gr