Κανόνες συγγραφής  μεταπτυχιακών εργασιών

Αποφασίζεται ομόφωνα, από τα μέλη του Τομέα Φιλοσοφίας, ότι οι μεταπτυχιακές εργασίες πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον από 25.000 λέξεις.