Διεθνές Συμπόσιο
«Γνώση και Αξίες»

Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας
και Μετάφρασης,
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2003,
10.00 π.μ.- 8.30 μ.μ.
Αίθουσα Έφης και Παναγιώτη ΜΙΧΕΛΗ
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

Πρώτη Συνεδρία
   
10.00-11.00 Anthony Price
Birkbeck College, London
Η ηθική γνώση στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη
 
   
11.00-12.00

Livio Rossetti,
University of Perugia
Το χάσμα μεταξύ ηθικών και δικαιϊκών επιταγών: Πρόκειται για χάσμα μεταξύ καθολικών και ενδεχομενικών κανόνων; Η περίπτωση των Νόμων του Πλάτωνος

 
   
12.00– 2.30 Διάλειμμα
   
12.30-13.30 Gottfried Heinemann,
Kassel University
Πλατωνισμός στην πράξη: Θρησκεία, επιστήμη και η ελπίδα του ορθολογισμού στο «Science and the Modern World, ch. 12» του Whitehead
 
   
13.30-16.30 Γεύμα
   
Δεύτερη Συνεδρία
   
16.30-17.30 Gerald J. Massey
University of Pittsburgh
Για την επιστημονική εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς
 
   
17.30-18.30 John Worrall,
London School of Economics
Γεγονότα και αξίες – λογικά διακριτά αλλά, περιέργως, εγγενώς συνδεδεμένα
 
   
18.30-19.30 Suzy Dracopoulou,
Middlesex University
Συγκατάθεση, δωρεά σπέρματος και μεταθανάτια τεκνοποίηση
 
   
20.00-20.30 Καταληκτική Συνεδρία
   
21.00 Δείπνο