ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 - 2018

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΩΡΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ

ΦΓΑ231 Επιθυμία, Αξίες, Κίνητρα: Νευροφαινομενολογική Προοπτική
Desire, Values, Motivation: Neurophenomenological Perspective
Π. Θεοδώρου Τρίτη 17.30-20.30
Αιθ. 12
ΦΓΑ232 Ηθική των ζώων
Animal Ethics
Κ. Σαργέντης Τετάρτη 17.30-20.30
Αιθ. 10
ΦΙΛ.104 Ηθική και Βιοηθική.Οι απαρχές:Αρχαία Ηθική Φιλοσοφία
Ethics and Bioethics. The Origins: Ancient Moral Philosophy
Α. Λέμπεντεφ (κοινό με ΠΜΣ Βιοηθικής)
Τρίτη 17.30-20.30
Αιθ. Σ1

Έναρξη μαθημάτων: 20-02-2018

Βρείτε τα προσφερόμενα μαθήματα για το τρέχον ακαδ. έτος εδώ