ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 - 2017
ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ / ΑΙΘΟΥΣΑ

ΦΓΑ227

Νεότερη και σύγχρονη γνωσιοθεωρία και μεταφυσική: Νους και κόσμος στον κλασικό ορθολογισμό και εμπειρισμό

Στ. Τσινόρεμα

Τρίτη, 14.30 – 17.30 / ΑΙΘ. 4

ΦΓΑ228

Θέματα στη φιλοσοφία του Wittgenstein

Μ. Βενιέρη

Δευτέρα, 17.30-20.30 / ΑΙΘ. 2

ΦΙΛ.104

Ηθική και Βιοηθική. Οι απαρχές: Αρχαία Ηθική Φιλοσοφία

Α. Λέμπεντεφ

Τρίτη, 17.30 – 20.30 / ΑΙΘ. Σ1

Έναρξη μαθημάτων: 20-02-2017
Δηλώσεις μαθημάτων:

Βρείτε τα προσφερόμενα μαθήματα για το τρέχον ακαδ. έτος εδώ