ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚEΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
2002-2003

Ι. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ
Α. Διημερίδα: «Ο Τίμαιος και η Ύστερη Πλατωνική Φιλοσοφία»
Τομέας Φιλοσοφίας, Αίθουσα Έφης και Παναγιώτη Μιχελή, 8-9 Μαρτίου 2002
Θεόδωρος Πενολίδης, Λέκτορας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Παραδείγματος Γένεσις: Η δεικτική σημασία του πλατωνικού είδους»

Β . Διεθνές Εργαστήρι Φιλοσοφίας: «Νους και Κόσμος»,
Τομέας Φιλοσοφίας, Αίθουσα Έφης και Παναγιώτη Μιχελή, 17 Μαΐου 2002
1. Wilhelm Vossenkuhl, University of Muenchen, «McDowell and Kant»
2. Ioli Patellis, University of Patras, «Κant on reflective judgments and regulative ideas»
3. Aristides Baltas, National Technical University of Athens, «“Mind and World” and Wittgesteins’s Tractatus»
4. Maria Venieri, University of Crete, «Theory of perception and Direct Realism»
5. Stavroula Tsinorema, University of Crete, «Naturalism and Idealism»
6. John McDowell, University of Pittsburgh, «Reply to commentators»

Γ. Ημερίδα Βιοηθικής, «Η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης ζωής: Κλασικές και σύγχρονες θεωρήσεις».
Τομέας Φιλοσοφίας, Αίθουσα Δ1, 21 Ιανουαρίου 2003
1. Γαλανάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Ευθανασία και μειονεκτικό νεογνό»
2. Μαρκεζίνη Αικατερίνη, Διδάσκουσα ΠΔ 407/80, Τμήμα ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Μία κλασική θεώρηση του ανθρωπίνου προσώπου»
3. Φιλήμων Παιονίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Κλωνισμός ή (κοινωνικός) κλωνισμός»

IΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Α. Διημερίδα: «Ο Τίμαιος και η Ύστερη Πλατωνική Φιλοσοφία»
Τομέας Φιλοσοφίας, 8-9 Μαρτίου 2002.
1. Μαρία Δασκαλάκη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Ο κόσμος ως αποτέλεσμα συνεργασίας Νου και Ανάγκης».
1. Αντωνία Σφακιανάκη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Ο Ξενοκράτης και ο Τίμαιος του Πλάτωνα».
2. Βαγγέλης Σπηλιωτάκης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Πλάτων και Σέξτος Εμπειρικός.
3. Ηλίας Γεωργούλας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Η γνωστική λειτουργία της ψυχής του κόσμου.
4. Δήμητρα Λυμπέρη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Ασθένειες της ψυχής και του σώματος στον Τϊμαιο.
5. Αντωνία Γουναροπούλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Το σώμα του ανθρώπου στον Τίμαιο: μία δυνατότητα.
6. Βαγγέλης Οικονόμου, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Ο λόγος στην ύστερη πλατωνική φιλοσοφία».
7. Λύδια Καστρινογιάννη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Η όραση στον Τίμαιο του Πλάτωνα».
8. Λάμπρος Σπηλιόπουλος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Φίληβος και Τίμαιος».

B. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας "Μέθοδος και ερμηνεία"
Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και Τομέας Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., 20-22 Ιουνίου 2002.
1. Λάμπρος Σπηλιόπουλος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Ο πλατωνικός Φίληβος και η φιλοσοφική ερμηνευτική του H.G. Gadamer»

Γ. Ημερίδα Βιοηθικής: «Η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης ζωής: Κλασικές και σύγχρονες θεωρήσεις», Τομέας Φιλοσοφίας, αίθουσα Δ1Α, Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2003
1. Κανιτσάκη Χρυσούλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, «Κλωνοποίηση και προγεννητική παρέμβαση: ένα είδος νέας ευγονικής;».
2. Καραγιάννη Θεοδώρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Παιδαγωγικής, Πειράματα σε ανθρώπινα υποκείμενα και ανθρώπινα έμβρυα».
3. Λυμπέρη Δήμητρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Η αναγκαιότητα ηθικής θεωρίας στην ευθανασία».
4. Σιδέρης Παναγιώτης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Η ευθανασία συνιστά ποιότητα ζωής;».

Δ. 4TH Athens – Pittsburgh Symposium in the History and Philosophy of Science and Technology, «Proof and Demonstration in Philosophy and Science», οrganized by the European Cultural Center of Delphi, the Department of Humanities, Social Science and Law, National Technical University of Athens, the Department of History and
Philosophy of Science and Technology, University of Athens and the Center for
Philosophy of Science, University of Pittsburgh, Delphi, 1– 6 June 2003.
Graduate Student Session, Τρίτη 2 Ιουνίου 2003
1. Agnes Orosz, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ‘The Futility of Attempting to get an “Ought” from an “Is” ’.

Στο ίδιο συνέδριο συμμετέχουν 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ TOMEA ΦIΛOΣOΦIAΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Α. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας "Μέθοδος και ερμηνεία"
Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και Τομέας Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., 20-22 Ιουνίου 2002
1. Ανδρουλιδάκης Κων/νος: «Φύση ως τέχνη - τέχνη ως φύση: Ζητήματα ερμηνείας και ερμηνευτικής της τρίτης καντιανής Κριτικής»
2. Καβουλάκος Κων/νος: «Κριτική θεωρία και ερμηνευτική»
3. Κάλφας Βασίλης: «Ο πλατωνικός διάλογος»
4. Μπάλλα Χλόη: «Το πρόβλημα της μεθόδου στην αρχαία ρητορική»
5. Πρώιμος Κων/νος: «Μέθοδος και χαρακτήρας στο Ecce Homo του Nietzsche»
6. Ρουσόπουλος Γιώργος: «Αναλυτική της Παράστασης και παράσταση της Αναλυτικής»

Β. Διεθνές συνέδριο με θέμα «Καντ: Κριτική της Κριτικής δύναμης»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτίριο Νομικής Σχολής, αίθουσα Δ.
Κωνσταντόπουλος, 12 Οκτωβρίου 2002
Ανδρουλιδάκης Κωνσταντίνος, «Θεμελιώδη προβλήματα ερμηνείας και αποδόσεως της τρίτης καντιανής Κριτικής».