Διευθύντρια Τομέα Φιλοσοφίας

   Χλόη Μπάλλα

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ

   Κωνσταντίνος Καβουλάκος

Διευθύντής Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης

   Κωνσταντίνος Καβουλάκος

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

   Στέλλα Τζανουδάκη, Διοικητική Υποστήριξη

Διδάσκοντες ΠΜΣ Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
   
  Καθηγητές
  Ανδρουλιδάκης Κωσταντίνος
  Καβουλάκος Κωνσταντίνος
  Τσινόρεμα Σταυρούλα
   
  Αναπληρωτές Καθηγητές
  Βενιέρη Μαρία
  Θεοδώρου Παναγιώτης
  Μπάλλα Χλόη
  Σαργέντης Κωνσταντίνος
   
  Επίκουροι Καθηγητές
  Κουκουζέλης Κωνσταντίνος
  Μπαντινάκη Αικατερίνη
  Παπαδάκη Ευαγγελία
  Πίσσης Ιωάννης
  Τέγος Σπυρίδων

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Balckburn Simon, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Cambridge University    
Dracopoulou Suzy, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας,University οf Middlesex + 0208 362 6259 s.dracopoulou@mdx.ac.uk
Heinemman Gottfried, καθηγητής Φιλοσοφίας,Πανεπιστήμιο Kassel + 561-66167 iagphil@uni-kassel.de
Machamer Peter, καθηγητής Φιλοσοφίας, University of Pittsburgh + (412) 624-5896, + (412) 687-4413, Fax-(412) 624-6825 Pkmach+@ pitt.edu
Michael Tye, Καθηγητής Φιλοσοφίας, University of Texas at Austin 001 512 4716789 mtye@mail.utexas.edu
Scatsas Theodore, Καθηγητής Φιλοσοφίας, University of Edinburgh + 441316503649, Fax: + 441316506539 scaltsas@ed.ac.uk
Vossenkuhl Wilhelm, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Ludwig-Maximilians-
Universitaet Muenchen.
0049 89 2180-2386 Vossenkuhl@lrz.uni-muenchen.de
Worall John, Καθηγητής Φιλοσοφίας, London School of Economics and Political Science + 020-7955-7335 j.worrall@lse.ac.uk
Δραγώνα - Mονάχου Mυρτώ, Oμ. Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Aθηνών 210-6124748 myrtodrag@hotmail.com

Arndt Andreas, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Humboldt Universitat zu Berlin

+49 177-3726169

andreas.arndt.1@hu-berlin.de