OIKONOMIKH YΠOΣTHPIΞH METAΠTYXIAKΩN ΦOITHTΩN

Ι. Χορήγηση υποτροφιών
1. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002 έως και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003, χρηματοδοτήθηκε από την σχετική δράση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό, και κατά το συγκεκριμένο διάστημα δόθηκαν συνολικά 14 εξαμηνιαίες υποτροφίες με γνώμονα την απόδοση των φοιτητών κατά την εισαγωγή τους και την επίδοσή τους στα μαθήματα του ΠΜΣ.
2. Το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες στον πρώτο φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέλος κάθε έτους σπουδών. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος.
3. Χορηγούνται επίσης σε αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης (ή αποφοίτους του Τμήματος ΦΚΣ) δύο υποτροφίες κατ’ έτος από το Ίδρυμα Έφης και Παναγιώτη Μιχελή, για συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών τους στο εξωτερικό, με γνωστικό αντικείμενο τις αισθητικές θεωρίες. Η χορήγηση των υποτροφιών αυτών έχει ανασταλεί προσωρινά, λόγω οικονομικής δυσπραγίας του Ιδρύματος.
4. Υποτροφίες σε Κρήτες φοιτητές χορηγούνται από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα, το οποίο και παρέχει πληροφορίες για τις προϋποθέσεις (Διεύθυνση: Ηρώδου Αττικού 12Α, 3ος όροφος 15124 Μαρούσι, τηλέφωνο: 210-8093386)

ΙΙ. Χορήγηση Δανείων
Υπουργική Απόφαση Β7/411/96
(ΦΕΚ 659, τ. Β΄/3-7-96)
Οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 8 του άρθρου 43 του Ν. 2413/17.6.96 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 τ. Α΄), β) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ. Α΄).
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη 160.000.000 δρχ. σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα αρχίσει από το οικονομικό έτος 1997 και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 19-250, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση δανείων από πιστωτικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών, προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση (Masters) ή διδακτορικού διπλώματος με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
 1. Δικαιούχοι δανείου: Μεταπτυχιακοί φοιτητές ελληνικής υπηκοότητας, που παρακολουθούν οργανωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σε τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση ή διδακτορικού διπλώματος.
 2. Προϋποθέσεις χορήγησης:
  α. Να έχουν εγγραφεί σε τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών ή να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
  β. Να δοθεί προσωπική εγγύηση από γονέα του φοιτητή ή τρίτο φερέγγυο πρόσωπο ή άλλη εξασφάλιση κατά την κρίση των πιστωτικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
  γ. Να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους
  δ. Να μην έχει χορηγηθεί δάνειο από τον ίδιο ή από άλλο πιστωτικό οργανισμό για τον ίδιο σκοπό.
 3. Χρηματοδοτούμενες δαπάνες:
  α. Δίδακτρα
  β. Βιβλία – Εκπαιδευτικό υλικό
  γ. Έξοδα διαβίωσης
 4. Χρηματοδότηση:
  α) Το ύψος χρηματοδότησης καθορίζεται σε 5 εκατ. δρχ. για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.
  Το ποσό αυτό εξειδικεύεται ως εξής: Μέχρι 2 εκατ. δρχ. για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και το υπόλοιπο για Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD).
  β) Οι εκταμιεύσεις για τα πιο πάνω ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1 εκατ. δρχ. ανά έτος σπουδών. Επιτρέπεται και μετά το πέρας του 1 έτους σπουδών και για περίοδο μέχρι έξι (6) μήνες η χρηματοδότηση δαπανών για δίδακτρα. Το 1 εκατ. δρχ. περιλαμβάνει δανειοδότηση για την κάλυψη δαπανών για δίδακτρα, βιβλία-εκπαιδευτικό υλικό και έξοδα διαβίωσης. Το ύψος της χρηματοδότησης για κάλυψη δαπανών που αφορούν αγορά βιβλίων – εκπαιδευτικού υλικού και εξόδων.
  Οι εγκρίσεις και εκταμιεύσεις του δανείου προϋποθέτουν εγγραφή σε τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών του πανεπιστημιακού ιδρύματος και προσκόμιση στη χρηματοδοτούσα Τράπεζα των απαραίτητων δικαιολογητικών (Βεβαίωση εγγραφής ή προόδου σπουδών).
  Ειδικά η πληρωμή των διδάκτρων θα γίνεται απ’ ευθείας από τη χρηματοδοτούσα Τράπεζα στο αντίστοιχο πανεπιστημιακό ίδρυμα έναντι επισήμων αποδείξεων που εκδίδει το πανεπιστημιακό ίδρυμα.
 5. Διάρκεια αποπληρωμής: 15ετής, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος.
 6. Περίοδος χάριτος: Για κάθε τίτλο χωριστά. Αρχίζει από την εκταμίευση του δανείου και λήγει ανά έτος μετά το τέλος του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών για τις γυναίκες και τους άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ο χρόνος αυτός παρατείνεται για ½ ακόμη έτος για τους άνδρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 7. Εξόφληση δανείου: Με τις εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις, δυνάμενο να εξοφληθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του πιστούχου.
 8. Επιτόκιο: Τα δάνεια θα εκτοκίζονται με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου, δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες πλέον
  εισφορών υπέρ τρίτων ΕΦΤΕ και προμήθειας υπέρ του Δημοσίου για την παρεχόμενη εγγύησή του.
 9. Επιτόκιο υπερημερίας: Σε περίπτωση καθυστέρησης η σχετική οφειλή θα εκτoκίζεται με το επιτόκιο του ενήμερου δανείου (περιλαμβανομένων των εισφορών υπέρ τρίτων και ΕΦΤΕ) προσαυξημένου μέχρι και 4 ποσοστιαίες μονάδες.
 10. Επιδότηση επιτοκίου από το Δημόσιο: Το επιτόκιο της ενήμερης και ληξιπρόθεσμης οφειλής (πλέον εισφορών υπέρ τρίτων, ΕΦΤΕ και προμήθειας εγγύησης του Δημοσίου) επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 50%. Η επιδότηση παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου και σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης του μέχρι και ένα χρόνο μετά την κήρυξή του ως ληξιπρόθεσμου και απαιτητού. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που βαρύνουν το δανειοδοτούμενο πλέον οι δαπάνες που αναλογούν για εισφορές υπέρ τρίτων, Ε.Φ.Τ.Ε. και προμήθειας για εγγύηση του Δημοσίου κεφαλαιοποιούνται στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου με το λογισμό τους.
 11. Καθυστέρηση δόσεων: Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών δύο συνεχών δόσεων, το δάνειο κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
 12. Τα δάνεια αυτά θα καλύπτονται κατά κεφάλαιο και τόκους πλέον εισφορές υπέρ τρίτων και Ε.Φ.Τ.Ε που βαρύνουν τους δανειοδοτούμενους με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου η οποία θα παρασχεθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
 13. Λεπτομέρειες για την χορήγηση του δανείου καθορίζονται από τους πιστωτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα.