Προσφερόμενα Μαθήματα  Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτος 2017 - 2018

ΚΩΔ.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΦΓΑ229

Αρχαίος και νεότερος στωικισμός
Ancient and Early Modern Stoicism

Σπ. Τέγος

ΦΓΑ230

Γνώση, επιστήμη και κοινωνία: Κριτική θεώρηση
Knowledge, science and society: A critical approach

Κ. Καβουλάκος

ΦΓΑ233

Ο «Αρχαίος Πλατωνισμός»

Γ. ΚαραμανώληςΕαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτος 2017 - 2018

ΚΩΔ.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΦΓΑ231

Επιθυμία, Αξίες, Κίνητρα: Νευροφαινομενολογική Προοπτική
Desire, Values, Motivation: Neurophenomenological Perspective

Π. Θεοδώρου

ΦΓΑ232

Ηθική των ζώων
Animal Ethics

Κ. Σαργέντης

ΦΙΛ.104

Ηθική και Βιοηθική.Οι απαρχές:Αρχαία Ηθική Φιλοσοφία
Ethics and Bioethics. The Origins in Ancient Moral Philosophy

Α. Λέμπεντεφ