Προσφερόμενα Μαθήματα  Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτος 2016 - 2017

ΚΩΔ.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΦΓΑ224

Φαίδων

Χ. Μπάλλα

ΦΓΑ225

Αρχαίοι και νεότεροι επικούρειοι και στωικοί
Ancient and early modern Epicureans and Stoics)

Σπ. Τέγος

ΦΓΑ226

Τέχνη και Γνώση
Art and knowledge

Κ. ΜπαντινάκηΕαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτος 2016 - 2017

ΚΩΔ.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΦΓΑ227

Νεότερη και σύγχρονη γνωσιοθεωρία και μεταφυσική: Νους και κόσμος στον κλασικό ορθολογισμό και εμπειρισμό

Στ. Τσινόρεμα

ΦΓΑ228

Θέματα στη φιλοσοφία του Wittgenstein

Μ. Βενιέρη

ΦΙΛ.104

Ηθική και Βιοηθική. Οι απαρχές: Αρχαία Ηθική Φιλοσοφία (κοινό με ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ)

Α. Λέμπεντεφ