ΠΜΣ Φιλοσοφία, Αξίες, Γνώση και Κοινωνία - Επιτυχόντες 2017-18

  1. Ελένη Δουζλατζή
  2. Ελένη Ραβάνη
  3. Άννα Μπελιμπασάκη
  4. Μαρία Μπιλάλη
  5. Κωνσταντίνος Μπαλατσός