Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Εισηγήτρια

Γιώτα Βασιλοπούλου
Πανεπιστήμιο του Liverpool

Θέμα

Μυθολογία της ατομικής ψυχής:
Ο καθρέφτης του Διονύσου στον Πλωτίνο

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008,
ώρα 8:00 μ.μ., αίθουσα Σ1,
Τμήμα Φ.Κ.Σ.