Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

ΔΙΑΛΕΞΗ

του κυρίου,

Γιάννη Στεφάνου

Επίκουρου Καθηγητή Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών

με θέμα:

«Ασάφεια και Υπερτιμήσεις»

Τετάρτη 1 Απριλίου 2009,
Ωρα 20:15, Αίθουσα Σ1,
Τμήμα Φ.Κ.Σ.