Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας :
«Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»


ΔΙΑΛΕΞΗ


του κυρίου

Κώστα Σταμάτη,

Καθηγητή Φιλοσοφίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Με θέμα : Γνώση και αξίες: Θεωρία Δικαιοσύνης

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2003,
ώρα 18:00 μ.μ., αίθουσα Σ1
του Τμήματος Φ.Κ.Σ.