Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»


ΔΙΑΛΕΞΗ

του κυρίου Richard McKirahan,

Καθηγητή Φιλοσοφίας και Κλασσικών Σπουδών
του Pomona College ( Η . Π . Α .)

 

Με θέμα: Ο Αχιλλέας και η χελώνα. Το πρόβλημα της κίνησης στον Ζήνωνα.

Τρίτη 16 Μαΐου 2006,
ώρα 6:00 μ.μ., αίθουσα ΜΙΧΕΛΗ
του Τμήματος Φ.Κ.Σ.