Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»


ΔΙΑΛΕΞΗ

του κυρίου

Γεωργίου Παπαδόπουλου
Συνταξιούχου αναπληρωτή καθηγητή της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Με θέμα:

«Η τελεολογία στη σκέψη του Γαληνού»

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010,
ώρα 19.00, στην αίθουσα Σ1,
του Τμήματος Φ.Κ.Σ