Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

ΔΙΑΛΕΞΗ

του κυρίου

Nie Minli,
Renmin University, China

 

Με θέμα:

On the Development of Aristotle's
Metaphysical Thought

 

Δευτέρα 10 Απριλίου 2006,
ώρα 16:00 μ.μ., αίθουσα Σ1
του Τμήματος Φ.Κ.Σ.