Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τομέας Φιλοσοφίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

ΔΙΑΛΕΞΗ

του κυρίου Αντώνη Χατζημωϋσή
Πανεπιστήμιο Manchester, Πανεπιστήμιο Αθηνών

με θέμα:

«Απεικόνιση και Φαντασία»


Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009,
Ώρα 20.00, Τμήμα ΦΚΣ, Aίθουσα Σ1