Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ελένη Φιλιππάκι,
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge

με θέμα:

«Τι μπορεί να κάνει η Φιλοσοφία για τα ζώα»

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008,
Ωρα 14:30, Αίθουσα Μεταπτυχιακών,
Τμήμα Φ.Κ.Σ.